>

Gimnazjum
im.Powstańców Wielkopolskich
w Dolsku

rok szkolny 2015/2016

TO JEST RAMKA ..::WWW.GIMDOLSK.COM::..

Szkoła

Aktualności

Historia szkoły

Hymn Gimnazjum

Kalendarz szkolny

Zasady rekrutacji do Gimnazjum 2015/16

Dla nauczycieli

Projekty edukacyjne 2015/16

 

2015/2016

Plan lekcji
Plan dowozów

iDziennik

Strefa ucznia
Nauczyciele
Psycholog szkolny
Wykaz podręczników
Rada Rodziców
Statut Gimnazjum, Plany, programy. Szkolny zestaw programów
   

Koła i kluby

Klub Wolontariatu
Samorząd Uczniowski
Prezentacja klas

Nasz Patron
Logo-jak powstało
Jak do nas trafić - kontakt
Gimnazjalista roku

Administrator serwisu-kontakt

materiały do pobrania przed egzaminem
TO JEST RAMKA ..::WWW.GIMDOLSK.COM::..

UROCZYSTE NADANIE SZKOLE W DOLSKU 
IMIENIA POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH


    14 września 2007 r. odbyła się uroczystość nadania dolskiemu Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele parafialnym p.w. Św. Michała Archanioła w Dolsku. Mszy przewodniczył Dziekan Dekanatu Śremskiego ks. prałat Marian Brucki, który dokonał aktu poświęcenia sztandaru szkoły.

 

    Po mszy św. wszyscy uczestnicy uroczystości przy akompaniamencie Orkiestry Garnizonowej Sił Powietrznych z Koszalina oraz w asyście Kompanii Honorowej Wojska Polskiego ze Śremu przemaszerowali na rynek. Pod Pomnikiem Bohaterów Ziemi Dolskiej porucznik Rafał Felcenloben przeprowadził apel pamięci ku czci dolskich powstańców zakończony salwą honorową.

    Po apelu uczniowie i delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem.

 

    Następna część uroczystości odbywała się na boisku szkolnym. Pani dyrektor Barbara Wierzbińska uroczyście powitała zaproszonych gości:

-       Wicewojewodę Wielkopolskiego - Pana Pawła Rożyńskiego

-       Wicekurator panią Hannę Rajcic- Mergler

-       Wizytatora rejonowego – Panią Renatę Czupała

-       Prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Pana Stefana Barłoga

-       Członka Zarządu Głównego  Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego – Pana Stefana Psika

-       Starostę Powiatu Śremskiego – Pana Tadeusza Waczyńskiego

-       Dowódcę 6 Pułku Dowodzenia Sił Powietrznych – podpułkownika Krzysztofa Filipowiaka

-       Dowódcę 6 Batalionu Dowodzenia Sił Powietrznych - podpułkownika Andrzeja Giczelę

-       Kompanię Honorową Wojska Polskiego z Dowódcą – Kapitanem Tomaszem Piaseckim

-       Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych z kapelmistrzem starszym chorążym sztabowym Tomaszem Zajączkowskim

-       Podinspektora Eugeniusza Dembskiego – naczelnika sekcji kryminalnej, który reprezentował Komendanta Powiatowego Policji w Śremie

-       Burmistrza Miasta i Gminy w Dolsku – Pana Henryka Litka

-       Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Dolsku – Pana Zbigniewa Kierzkowskiego  wraz z Członkami Rady

-       Dziekana dekanatu Śremskiego – ks. prałata Mariana Bruckiego

-       Ks. Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Michała Archanioła w Dolsku – ks. Piotra  Kłosowskiego

-       Ks. Proboszcza Parafii pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła w Błażejewie – ks. Henryka Schwanke

-       Rodziny i potomków Powstańców Wielkopolskich

-       Delegacje ze szkół noszących imię Powstańców Wielkopolskich z terenu Powiatu Śremskiego

-       Dyrektorów, Prezesów, Kierowników Zakładów, Organizacji, Jednostek i Instytucji Powiatowych i Gminnych

-       Poczty Sztandarowe

-       Delegację Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej

-       Sponsorów

-       Przedstawicieli Mediów

-       Całe grono pedagogiczne i uczniów naszego gimnazjum

-       Mieszkańców naszego miasteczka

 

    Uczennica Aneta Grzelka złożyła meldunek o gotowości do nadania imienia szkole. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk uroczyście odczytał uchwałę w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Dolsku.

    Po przedstawieniu sylwetki patrona nastąpiło przekazanie sztandaru przez przedstawicieli Rady Rodziców na ręce pani dyrektor. Ona zaś oddała go pod opiekę uczniom. Zaszczyt reprezentowania szkoły w poczcie sztandarowym przypadł uczniom: Patrykowi Stępie, Martynie Jankowiak i Marcie Kwiecińskiej. Pierwszą okazją do uczczenia sztandaru było ślubowanie uczniów gimnazjum.

MY UCZNIOWIE GIMNAZJUM W DOLSKU ŚLUBUJEMY:

§         dbać o honor szkoły i rozsławiać jej imię,

§         godnie upamiętniać patriotyczny czyn Powstańców Wielkopolskich,

§         kształtować postawę człowieka będącego wzorek odwagi, miłości ojczyzny i służenia jej w każdej potrzebie

§         wzorowo wypełniać obowiązki ucznia, dla dobra szkoły, środowiska i naszego kraju.

    Po ślubowaniu delegacja uczniów udała się na pobliski cmentarz by uczcić pamięć dolskich powstańców. W hołdzie im młodzież złożyła wiązankę kwiatów i zapaliła znicze.

    Po życzeniach złożonych przez delegacje i gości uczniowie przedstawili scenkę o Powstańcach Wielkopolskich.

 

    Na zakończenie uroczystości Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk, Dyrektor Gimnazjum oraz potomek powstańca wielkopolskiego, pan Romuald Ochocki dokonali odsłonięcia tablicy upamiętniającej dzień nadania szkole imienia Powstańców Wielkopolskich. Tablicę poświęcił ks. prałat Marian Brucki.

 

 

   

Linki

Dolsk
 Serwis internetowy Gminy Dolsk
 

Szkoła Podstawowa
 im. J. Kusocińskiego
w Dolsku

Szkoła Podstawowa
 w Masłowie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Poznaniu

Centralna Komisja Egzaminacyjna

MGKRPA
 W Dolsku

Aktualna pogoda
 dla Dolska


Szkolna TV


 TV-GimNews
wszelkie prawa zastrzeżone - Gimnazjum w Dolsku © 2000- 2023
Szymon&Jacek Woroch