O nas

Od września 2008 r. w naszej szkole aktywnie działa Szkolny Klub Wolontariatu. Koordynatorami są Panie Joanna Kaptur – Konieczna
oraz Beata Pacyńska. Wolontariusze zamierzają aktywnie udzielać się w wielu akcjach charytatywnych rozwijając ideę wolontariatu w szkole
i w mieście, przy wsparciu dyrekcji szkoły i Rady Pedagogicznej.
Działalność Szkolnego klubu Wolontariatu w bieżącym roku szkolnym będzie polegała m.in. na:
– pomocy w nauce swoim kolegom i koleżankom,
– zbiórce pieniędzy i potrzebnych rzeczy do schroniska w Gaju,
– pomoc w organizacji różnych akcji charytatywnych,
– współpraca z Samorządem Uczniowskim,
Ponadto uczniowie w ramach wolontariatu pomagają swoim kolegom
i koleżankom w nauce.
Jeśli chcesz do nas dołączyć to zapraszamy!!!
Informacji udzielają Panie Joanna Kaptur – Konieczna i Beata Pacyńska!!!