PROGRAM

23-11-07

Strona główna
PROGRAM
WYWIADY
LEGENDY
Galeria fotografii
ZAŁOŻYCIELE

 

Program koła oparty jest o program innowacji pedagogicznych "Edukacja regionalna".

Program jest autorstwa pani Ewy Mielcarek, współzałożycielki naszego koła.

Edukacja regionalna ma na celu:

·        poznanie własnego regionu i jego specyfiki,

·        połączenie przeszłości z przyszłością: walory kulturowe, turystyczne   
i przyrodnicze,

·        zaangażowanie w poprawienie sytuacji regionu i jego rozwoju,

·        idea społeczeństwa otwartego, nieograniczonego etnicznie – kształtowanie postawy człowieka mobilnego,

·        rozwój osobowości ucznia wrażliwego na otaczającą go kulturową rzeczywistość,

·        kształtowanie poczucia własnej tożsamości z regionem i krajem,

·        wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną i szkołą, opartych na wzajemnym szacunku i miłości,

·        zapewnienie uczniowi optymalnych warunków dla indywidualnego
i grupowego działania przy jednoczesnym rozwijaniu poczucia jego przynależności do rodziny, społeczności lokalnej i grupy etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej.

 

Treści obejmujące program to :

I.                   Moja miejscowość Dolsk.

1.      Przeszłość legendarna i historyczna.

2.      Obiekty i zabytki Dolska.

3.  Charakterystyka gminy Dolsk - walory przyrodniczo – geograficzne, granice gminy, symbole miasta, organizacja pracy 

    władz samorządowych.

II.               Śrem – miasto powiatowe, „stolica” mojego powiatu.

1.      Przeszłość legendarna i historyczna Śremu.

2.      Najważniejsze obiekty, zabytki, kultura Śremu.

3.      Charakterystyka powiatu śremskiego – walory przyrodnicze, granice powiatu, symbolika Śremu i organizacja władz samorządowych.

 

III.            Wielkopolska – województwo, w którym mieszkam.

1.      Zabytki i przeszłość historyczna Poznania – ośrodek pierwszych Piastów.

2.      Wielkopolska jako odrębność regionalna, Poznań jako ośrodek kultury.

3.      Charakterystyka regionu Wielkopolskiego – warunki geograficzne, granice województwa, symbole, władze samorządowe.

 

             

 

Strona główna | PROGRAM | WYWIADY | LEGENDY | Galeria fotografii | ZAŁOŻYCIELE

Ostatnia aktualizacja tej witryny 23-11-07